O mně

About Me

Věra Binarová vystudovala Konzervatoř Pardubice u prof. M. Nečesaného a pokračovala ve studiu na Akademii múzických umění v Praze u prof. J. Motlíka.

Své hudební vzdělání si rozšířila na vysoké škole ve Vídni (Hochschule für Muzik) u prof. S. Fühlingera (člen souboru „Wiener Streich Sextet“) a soukromým studiem u prof. M. Hlouňové. Během studia se zúčastnila interpretačních kurzů v německém Iserlohnu, rakouském Attergau a působila v orchestru Nadace Yehudi Menuhina (Francie 1991, 1992).

Od roku 1994 do roku 2011 byla sólo violistkou Talichova komorního orchestru, se kterým koncertovala v mnoha evropských zemích a v Japonsku a podílela se na nahrávání CD. Věra Binarová je rovněž vyhledávanou komorní hráčkou. V letech 1998–2002 byla členkou smyčcového kvarteta JUPITER, se kterým natočila CD se skladbami českých skladatelů (O. Mácha, L. Fišer, S. Bodorova, Z. Lukáš) a pravidelně spolupracovala s komorním souborem Capella Sancta Caecilia (um. ved. I. Ženatý). V letech 2007–2009 působila v kvintetu Corde Armoniche, jehož byla spoluzakladatelkou. Její repertoár zahrnuje stěžejní díla violové literatury i díla soudobých českých skladatelů (J. Filas, O. Mácha, A. Skoumal, J. Teml, L. Sluka).

Svoje sólové působení v zahraničí zahájila koncertem na festivalu v německém Wiesbadenu 1996 a od roku 2006 pravidelně působila v Salzburgské komorní filharmonii. Vedle pravidelného vystupování s TKO spolupracovala např. se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Západočeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně, Českým národním symfonickým orchestrem, Státní filharmonií Košice (SK), Jihočeskou komorní filharmonií či Karlovarským symfonickým orchestrem. Spolupracovala také s významnými sólisty, jako jsou např. J. Talich ml., Sh. Ishikava, K. Dohnal, M. Rodriguez Brüllová nebo M. Bačová, nahrávala pro Český rozhlas, vystupovala v cyklu komorních koncertů České filharmonie, na festivalech v Českém Krumlově, Hudba v synagogách Plzeňského kraje, Novofest Praha, v cyklu Sukův hudební Štiřín, v zahraničí na festivalu Bohemia Magica (Francie, 2002), „Sarajevská zima“ (Bosna a Hercegovina, 2005) a v dalších evropských zemích (Německo, Maďarsko, Slovensko, Finsko).

Od roku 2008 se intenzivně věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ I. Hurníka v Praze a od roku 2016 pravidelně vyučuje na mezinárodních hudebních kurzech Ameropa. Od roku 2014 je členkou Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK.

Věra Binarová studied music at the Pardubice Conservatory under the guidance of Prof. Miloslav Nečesaný and continued her musical education under Prof. Jaroslav Motlík at the Music and Dance School of Prague´s Academy of Performing Arts.

She then expanded her expertise at Vienna´s Hochschule für Muzik under Prof. Siegfried Fühlinger (member of the Wiener Streichsextett) and in private studies with Prof. Marie Hlouňová. While still continuing her musical education she took part in interpretive courses at Iserlohn (Germany) and Attergau (Austria) and also played in the Yehudi Menuhin Foundation Orchestra (France 1991, 1992).

From 1994 till 2011 she was a soloist of the Talich Chamber Orchestra with which she performed in many European countries and in Japan and participated in its CD recordings. She has won the position of a much-sought chamber music player. In 1998–2002 she played with the Jupiter String Quartet with which she cut a CD featuring pieces written by Czech composers (Otmar Mácha, Luboš Fišer, Sylvie Bodorová, Zdeněk Lukáš) and regularly cooperated with the Capella Sancta Caecilia Chamber Orchestra (led by Ivan Ženatý). In 2007–2009 she played with the Corde Armoniche Quintet of which she was one of the co-founders.

Her repertory includes the major works of world viola writings as well as pieces by contemporary Czech composers (e.g. Juraj Filas, Otmar Mácha, Adam Skoumal, Jiří Teml or Luboš Sluka).

She started her solo performances abroad with a concert played in Wiesbaden during the 1996 Musik Festival and from 2006 regularly performed with the Salzburg Chamber Philharmonic Orchestra. Apart from her continuous appearances with the Talich Chamber Orchestra she has also played with bodies such as the Czech Radio Symphonic Orchestra, West Bohemian Symphonic Orchestra in Mariánské Lázně (Marienbad), Czech National Symphonic Orchestra, State Philharmonic in Slovakia´s Košice, South Bohemia Chamber Philharmonic or Karlovy Vary (Carlsbad) Symphonic Orchestra. She has collaborated with eminent soloists such as Jan Talich Jr., Shizuka Ishikawa, Karel Dohnal, Miriam Rodriguez Brüllová or Martina Bačová, cut recordings for the Czech Radio, performed in a cycle of the Czech Philharmonic Orchestra chamber music concerts, music festivals in Český Krumlov, Plzeň Region Synagogue Music, Prague Novofest, the Suk Musical Štiřín cycle as well as undertakings staged abroad like Bohemia Magica Festival (France, 2002), Sarajevo Winter (Bosnia and Hercegovina, 2005) and other European countries (Germany, Hungary, Slovakia and Finland).

Since 2008 she has been intensely involved in teaching at Prague´s Ilja Hurník Primary Arts School, since 2016 has been regularly conducting the Ameropa International Music Master Classes and since 2014 has been a member of the Prague Symphony Orchestra.

Aktualizováno:   |   copyright: jakub